Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van ‘Flexfamily’ en vallen onder het auteurs- en of merkenrecht van ‘Flexfamily’.

Onder ‘Flexfamily’ wordt Flexfamily Business Support B.V. (handelend onder de namen Flex Factory en Fides Facilities) verstaan, Fides Personeelsdiensten B.V. (handelend onder de namen Fides Personeelsdiensten B.V., Flexfamily, Marquette en Marquette Detachering), Seesing Personeel B.V. (handelend onder de namen Seesing Personeel B.V., Seesing Flex en Vast.), Match 4U B.V. (handelend onder de namen Match 4U B.V., Seesing Flex en Vast.), Aelbers Flexibele Personeels Diensten B.V. (handelend onder de namen Aelbers Flexibele Personeelsdiensten B.V. en Aelbers) en aan overige deze onderneming(en) gelieerde ondernemingen.

Flexfamily is gevestigd op Grutbroek 15a 7008 AK te Doetinchem. Onder ‘site’ worden alle websites van Flexfamily verstaan, waaronder www.flexfamily.nl, www.flex-factory.nl, www.fides-bv.nl, www.seesingflex.nl , www.vast.nu, www.marquette-detachering.nl, www.aelberspersoneel.nl en www.degraafschapwerkt.nl

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is rechtstreeks of via licentiegevers auteursrechtelijk beschermd onder Nederlandse en internationale (copyright) wetgeving. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexfamily. 

Disclaimer

Flexfamily heeft de inhoud van haar websites met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar deze zo actueel mogelijk te houden. Zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van Flexfamily websites is voor eigen rekening en risico.