Administratie en Zekerheden

Administratie en Zekerheden

Een arbeidsmigrant biedt continuïteit aan uw organisatie. De bijzondere administratie die daar bij komt kijken nemen wij u volledig uit handen. Wij ondersteunen de flexmigrant bijvoorbeeld met het aanvragen van een BSN-nummer, huisvesting en regelen een collectieve zorgverzekering bij HollandZorg. 

Zekerheden

Net als onze klanten hechten wij grote waarde aan zekerheid en garanties. Dit betekent dat wij alle risico’s inzake afdracht van belastingen en sociale premies op een correcte en controleerbare manier hebben geborgd. Enkele voorbeelden; 

  • Wij zijn in het bezit van een G-rekening, die u kunt inzetten als extra garantie dat premies en sociale lasten correct afgedragen worden
  • Actuele verklaring betalingsgedrag Belastingdienst is op elk moment voor u beschikbaar. Dit garandeert bijvoorbeeld dat uw interne audits en controles goed verlopen
  • NEN 4400-1
  • SNA keurmerk, binnen onze sector is dit het keurmerk voor ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen (Stichting Normering Arbeid). Meer informatie vindt u op de website van Stichting Normering Arbeid. Vul bij “zoeken” de naam “Fides” in en u kunt gelijk een up-to-date verklaring van registratie downloaden
  • ABU lid (Algemene Bond Uitrzendbureaus). Fides Uitzendorganisatie is ABU-gecertificeerd en daardoor opgenomen in het ABU-register (het betreft zowel Fides Personeelsdiensten als Fides Professionals). De ABU is dé belangenbehartiger van uitzendondernemingen in Nederland. Met ruim 500 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie meer dan 65 procent van de markt. Daarmee is het de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.